top of page

Luchtkwaliteit in Deinze/Drongen


Meetcampagne 26 juni 2014 tot en met 30 september 2014

Samenvatting  Volledig rapport

 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voerde op vraag van de Afdeling Milieu-Inspectie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een meetcampagne uit in de regio Deinze/Drongen.

 

Aanleiding waren verschillende klachten van buurtbewoners over rook en geur.

 

In de buurt is er een recyclagebedrijf gevestigd dat groene energie opwekt in een biogasinstallatie en een houtverbrandingsinstallatie. De houtverbrandingsinstallatie verbrandt ongevaarlijk behandeld verontreinigd houtafval.


Gedurende de meetperiode 26 juni tot en met 30 september 2014 voerde de VMM metingen uit op 2 meetplaatsen die aan weerszijden van het bedrijf VC Energy liggen:


• GN34 in Drongen, ten noordnoordoosten van het bedrijf;
• DZ01 in Deinze, ten zuidwesten van het bedrijf.


De VMM mat volgende stoffen:
• fijn stof, de fractie kleiner dan 10 μm (PM10);
• een tracer voor houtverbranding levoglucosan;
• dioxines en PCB’s.

De bemonstering van PM10 gebeurde door lucht aan te zuigen over filters. Na 24 uur gebeurde er een filterwisseling.   Lees verder

Meetlocatie.JPG
Luchtkwa. drongen.JPG
bottom of page