top of page

Search Results

47 items gevonden voor ""

 • Energietransitie Deel II

  10 mei 2021 Dit artikel kan gelezen worden op volgende link: https://www.burgerplatform.vlaanderen/energietransitie-deel-ii

 • Energietransitie Deel I

  15 november 2020 Dit artikel kan gelezen worden op volgende link: https://www.burgerplatform.vlaanderen/energietransitie-in-belgië

 • What’s REALLY Warming the Earth?

  19 maart 2019 De focus zou best verlegt worden van klimaatverandering naar milieu invloed, dat geeft ons de mogelijkheid om de werking van onze samenleving te analyseren en daar waar nodig aanpassingen te doen, ten einde een verlaging van onze ecologische voetafdruk te bewerkstelligen. Indirect is het resultaat hetzelfde, maar dit kleine onderscheid stelt ons in staat, om ons eigen gedrag in de vraag te stellen.

 • Removing fossil fuel subsidies will not reduce CO2 emissions as much as hoped

  12 februari 2018 Removing fossil fuel subsidies would have only a small effect on CO2 emissions and renewable energy use, new research has shown. The largest emissions savings would be in oil and gas exporting countries, where fewer poor people would be affected, and subsidy removal can be aided by currently low oil prices. Fossil fuel subsidies amount to hundreds of billions of dollars worldwide, and removing them has been held up as a key answer to climate change mitigation. Unfortunately it is not the silver bullet many had hoped, IIASA-led analysis published in the journal Nature shows. © Kodda | Shutterstock Removing fossil subsidies would only slightly slow the growth of CO2 emissions, with the result that by 2030 they would only be 1-5% lower than if subsidies had been maintained, regardless of whether oil prices are low or high. This equates to 0.5-2 gigatonnes (Gt/year) of CO2 by 2030, significantly less than the voluntary climate pledges made under the Paris climate agreement, which add up to 4-8 Gt/year and are themselves not enough to limit warming to 2°C. “The reason for this small overall effect is two-fold,” says IIASA researcher Jessica Jewell, lead author on the paper. “First, these subsidies generally apply only to oil, gas, and electricity. That means that in some cases the removal of subsidies causes a switch to more emissions-intensive coal. Second, while these subsidies add up to substantial sums of money, the rate per unit of energy is not high enough to have a big effect on global energy demand, which would decrease by only 1-7% after subsidies are removed.” In addition, subsidy removal would not boost renewable energy use significantly, the team found. This is because it is generally cheaper to reduce energy demand than to substitute subsidized fuels with renewables. Although the global effect on emissions is low, the impact varies between regions. The largest effects of removing subsidies were found in areas that export oil and gas, such as Russia, Latin America, and the Middle East and North Africa. In these regions, the emissions savings caused by subsidy removal would either equal or exceed their climate pledges. Developing economies which are not major oil and gas exporters would generally experience much smaller effects of removing the subsidies. Some of the models used even suggested a rise in emissions for some regions, such as Africa and India, as a result of switching from unsubsidized oil and gas to coal. Subsidy removal and the poor The regional differences highlight one very important aspect of subsidy removal that needs to be taken into consideration: the impacts on the poor. Many fossil fuel subsidies were put in place to help those with lower income, and despite the fact that most of the money goes to the rich, the poorer you are, the more of your household budget comes from these subsidies, so their removal would have a much larger impact on daily life. For instance, removing subsidies means that the switch to modern fuels may become out of reach for many poor people, the results show. As a consequence they are stuck using firewood or charcoal, which both emit more greenhouse gases and are damaging to health. Fortunately, the highest numbers of poor people are concentrated in the regions where removal of subsidies will have the weakest effect on CO2 emissions. Removing subsidies in richer oil and gas exporting regions would therefore provide significantly greater emissions savings and have a less detrimental impact on the poor. This is facilitated by today’s low oil prices. “The governments of oil and gas producing countries are already under pressure to reduce spending on subsidies as revenues shrink,” says Jewell. “This provides a unique political opportunity to remove subsidies in countries where it will have the largest effect on emissions and the smallest impact on the poor.” Ultimately, these results do show benefits of removing fossil fuel subsidies, especially in certain regions, but care is needed for implementation. “We’re not saying: don’t get rid of subsidies, we’re saying that we need to be aware that it might have less of an effect than hoped, and it could have a disproportionally large effect on the poor,” says Keywan Riahi, study co-author and IIASA Energy Program director. “But well-designed policies can achieve subsidy removal without affecting the poor. A scheme being trialed in India, for example, removed subsidies on cooking gas in general but continues to support the poorest households through rebates.” Reference Jewell J, McCollum, D Emmerling J, Bertram C, Gernaat DEHJ, Krey V, Paroussos L, Berger L, Fragkiadakis K, Keppo I, Saadi, N, Tavoni M, van Vuuren D, Vinichenko V, Riahi K (2018) Limited emission reductions from fuel subsidy removal except in energy exporting regions. Nature DOI: 10.1038/nature25467 The study received funding from the European Union's Seventh Programme FP7/2007-2013 No 308329 (ADVANCE). Bron: http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/news/180208-Fuel-Subsidies.html?mc_cid=da6135dd2c&mc_eid=190ef19ff2

 • De Gentse Paradox

  Gent, 20 maart 2018 De voor- en tegenstanders van het circulatieplan willen eigenlijk hetzelfde. “Een betere mobiliteit en luchtkwaliteit”. De overheid slaagt er niet in om een breed gedragen milieubeleid uit te stippelen, gebaseerd op de verlaging van de ecologische voetafdruk, vermindering van aantal auto’s, duurzaam gebruik van grondstoffen en hernieuwbare energievoorziening. (MTFR strategie). Als je gaat voor een betere- leefbaarheid en luchtkwaliteit dan ben je verplicht om alle vormen van luchtvervuiling onder ogen te zien, voor fijn stof PM2.5 is dat in Gent op de eerste plaats: 74% voor rekening van de huishoudens, waarvan 90% afkomstig van houtverbranding, gevolgd verkeer 18%, industrie 7% en 1% andere bronnen. De Europese norm voor PM2.5 is 25 µg/m³ ( 10 µg/m³ WGO norm), in wijken waar met hout gestookt wordt kan de concentratie gemakkelijk oplopen tot 1500 µg/m³. Het circulatie plan heeft er in de periode april – oktober 2017 niet voor gezorgd dat de luchtvervuiling gedaald is, ondanks het feit dat er, volgens de studie van het Gentse stadsbestuur 12% minder auto’s zijn. De afstand tussen de binnenring en Gent-centrum is gemiddeld ongeveer 950 meter. Op het vlak van verplaatsing van vervuilde luchtstromen is dat, afhankelijk van de windrichting en –intensiteit een habbekrats. De eco-elite heeft geen oog voor de impact die dit heeft op de modale man van de straat. Heeft het Stadsbestuur wel voeling met de hard werkende burger die elke dag naar zijn werk rijdt en moet opdraaien voor de meerkosten van langere trajecten, tijdverlies en meer fijn stof in de files? Kan men het circulatieplan ecologisch noemen als men ziet dat het autoverkeer miljoenen km’ s per jaar moet omrijden. Alle resultaten met betrekking extra- afstand en tijd voor autoverkeer en meerdere verplaatsingen zijn in het rapport van het stadsbestuur al dan niet moedwillig weggelaten. Wanneer je de studie van het stadsbestuur grondig naleest stel je vast dat ze handelt over de periode april tot oktober 2017, iedereen weet dat de activiteit maar herneemt eind september, na de verlofperiode (start hoger onderwijs). Pas dan nemen de verkeerstromen toe in hun volle densiteit, mede door het toenemende slechte weer kiezen dan meer fietsers voor de auto of het openbaar vervoer. Pas eind oktober kon men de gevolgen echt inschatten. Er is een correlatie tussen het opleidingsniveau van de respondenten en hun houding tegenover het circulatieplan: mensen met een hogere opleiding neigen meer voorstander te zijn van het circulatieplan (blz. 144), hoewel je dit niet als absoluut mag beschouwen. De complexe vraagstelling zou bepaalde groepen kunnen ontmoedigd hebben om de lijst in te vullen en zo de representativiteit van dit onderzoek in gedrang brengen. Uit het onderzoek blijkt ook dat de groep niet Belgen overwegend negatief staat tegenover het circulatieplan, heeft het stadsbestuur er rekening mee gehouden dat de gezinssamenstelling in die categorie van de bevolking uit meer dan 5 personen bestaat? Inwonende grootouders en veel kinderen vereist een flexibele mobiliteit. De onbegrijpelijke weerstand van de voorstanders van het circulatieplan tegen organisaties welke pleiten voor verbetering van de luchtkwaliteit “VOOR ALLE BURGERS”, wijst er op dat het gevoerde beleid niets te zien heeft met milieu maar alles met partijpolitiek en doctrine. In het programma de 7de dag van 04/03/2018 gaf Meyrem Almaci, voorzitter van Groen, de indruk dat er in Vlaanderen 12.000 doden vallen door dieselrook, terwijl het meervoud aan slachtoffers door houtrook niet ter sprake kwam. https://youtu.be/veMDAwoANI0 De lezer mag ook weten dat Gents milieu schepen Tine Heyse (partij groen) houtrook schrapte van de lijst van milieu hinder en overleg over het terugdringen van de slachtoffers door houtrook infiltratie weigerde. http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/residential-heating-with-wood-and-coal-health-impacts-and-policy-options-in-europe-and-north-america Is dit het milieubeleid dat de Gentenaars willen? https://docs.wixstatic.com/ugd/7ec7eb_9e523e5579e54c928ecd2cc3959db8ba.pdf Een breed debat over dit aspect van het milieubeleid voor deze stad dringt zich dan ook op. We mogen niet langer vertrouwen op sloganeske partijpolitiek maar ons laten omringen met de nodige deskundigheid om echte resultaten te boeken i.pl.v. de problemen door te schuiven. Jürgen Gielen

 • Het migratiepact, de realiteit.

  8 december 2018 Wanneer de Oost Europese landen toegang kregen tot de EU arbeidsmarkt had dit op zeer korte tijd voor gevolg dat er in Polen geen arbeidskrachten meer waren, op enkele jaren tijd ontvolkte de hele Poolse bouwsector, het noopte de Poolse regering om drastische maatregelen te nemen, ten einde te voorkomen dat miljoenen achtergebleven Polen de hongerdood zouden sterven. Vrij handels akkoorden zoals TTIP en CETA werden ons verkocht als instrumenten die de welvaart ten goede zouden komen, in werkelijkheid dienen ze alleen de belangen van financiële groepen en multinationale ondernemingen. Met massaal job verlies als resultaat. Het migratiepact is niets anders dan een instrument dat er voor moet zorgen dat de westerse economieën voldoende goedkope werkkrachten hebben om hun welvaart in stand te houden, ten einde de veroudering van hun bevolkingen te financieren. Wat voor kandidaat migranten in eerste instantie heel aantrekkelijk lijkt is in werkelijkheid een sociaaleconomische- en culturele valkuil. We geven hen de boodschap dat we hen niet willen ondersteunen in de ontwikkeling van hun eigen land. Het westen is enkel uit op hun grondstoffen- en energievoorraden. Er zijn verschillende oorzaken van migratie: oorlog, klimaatverandering, armoede, religie enz. Al die oorzaken zijn terug te voeren tot de onwil van het rijke westen om de rijkdom op een eerlijke manier te verdelen, en alle volkeren op aarde gelijke kansen te bieden. Door deze politiek leeft 30% van de wereldbevolking in armoede. Het migratiepact zal aan deze situatie niets veranderen, integendeel. Door de massale vlucht van intellectueel en menselijk kapitaal zal dit leiden tot de dood van honderden miljoenen mensen. De westerse leiders kiezen voor een politiek van migratie uit onmacht, onkunde en gebrek aan inzicht. Migratie mag niet voortvloeien uit ellende maar moet het resultaat zijn van uitwisseling op voet van gelijkheid en even waardigheid. Naar aanleiding van de politieke discussie van de laatste dagen hoop ik dat jullie eens zullen nadenken over het inhoudelijk karakter van onze ministers. Verder wens ik jullie allemaal een vredevol Kerstfeest. Jurgen Gielen

 • Biomassa uit constructiehout

  1 december 2015 De productie van houtpellets uit constructiehout nam toe door toedoen van subsidies welke Belgische overheden toekenden aan elektriciteit producenten. Verouderde kolencentrales werden met overheidsgeld omgebouwd tot biomassa centrales. Ik heb als jobstudent meegewerkt aan de opbouw van een van de productiegroepen van de centrale van Rodenhuize. Dat was ergens in jaren 70, de oude kolencentrale stond er toen al. Een 10 tal jaar geleden startte ik met het analyseren van het Europees energie- en milieubeleid. De ombouw van oude kolencentrales was een goedkope manier om, wat overheden bestempelen als, de realisatie van CO2 neutrale energieproductie. Nu blijkt dat deze redenering een nefaste impact heeft op de CO2 uitstoot (lees rapport) zijn een groep Amerikanen en Europeanen, inclusief EU-adviseurs een rechtszaak begonnen tegen de Europese Uni. Het voorwerp van dit geding is de EU-richtlijn voor hernieuwbare energie voor 2021-2030 (RED II) die begin dit jaar werd aangenomen. Van: Jurgen [mailto:jurgen.gielen@skynet.be] Verzonden: dinsdag 1 december 2015 18:09 Aan: 'info@vreg.be' CC: '(Bart.Sturtewagen@Standaard.Be)'; '(gvaredactie@concentra.be)'; (nicholas.lataire@gentenaar.be)'; 'Hannes Dedeurwaerder'; 'nbhoofdredactie@nieuwsblad.be' Verzonden: dinsdag 1 december 2015 18:52 Aan: 'filip.dejaeger@fedustria.be' Onderwerp: FW: Biomassa centrale Electrabel Rodenhuize Gelieve hieronder een mail te willen vinden die jullie misschien zal interesseren. Onderwerp: Biomassa centrale Electrabel Rodenhuize Geachte Heer, Mevrouw Ik stel tot mijn verbazing vast dat er in Vlaanderen subsidies gegeven worden voor biomassa centrales. Onder andere Electrabel ontvangt jaarlijks honderd miljoen € voor het opstoken van pellets. Er is aan biomassa niets duurzaam. De houtpellets worden gemaakt van bomen welke ik de Canada en de V.S. gekapt worden. De meeste van die bomen hebben 100 jaar nodig gehad om te volgroeien en ze worden vermalen tot pellets welke in een oogwenk verbrand worden. De uitstoot moet dus met gemiddeld 100 vermenigvuldigd worden. De subsidies welke Electrabel hiervoor ontvangt zijn onterecht en ik wens hiertegen een klacht neer te leggen. Gelieve de subsidies terug te vorderen. Wij hebben reeds in 2008 met jullie contact opgenomen en toen werd ons meegedeeld dat geen hout mag gebruikt worden dat ook voor constructies kan gebruikt worden. U dient te weten dat door de toenemende plaatsing van pellet kachels bij particulieren, er 450.000 ton pellets geïmporteerd worden. Al deze pellets worden gemaakt van constructie hout. Deze mail wordt eveneens verzonden naar een lid van de Europese commissie. Hoogachtend Jurgen Gielen 0475/82.35.44

 • Bijwerkingen cortisone puffers

  26 januari 2020 https://www.burgerplatform.gent/bijwerkingen-cortisone-puffers

 • Stanford study shows wood smoke can harm the brain

  SAN FRANCISCO (KGO) -- A new study released by Stanford shows the effects of breathing wood smoke may not just be in your lungs. Local air managers said the new findings should change the way Bay Area residents think about their fireplaces, as they met with reporters at California Pacific Medical Center's California St. campus. For some, the devastating North Bay wildfires brought a heightened awareness of how exposure to smoke affects the body -- even when that smoke is just from a neighbor's fireplace. "I notice that my workouts are shorter or I'm not able to take as deep breaths," said 27-year-old Jojo Ho, who runs every day. "And sometimes there even is that little twinge of chest pain." Though it's long been known that wood smoke is bad for the lungs, Stanford researchers have found it's also bad for the brain, even in young people like Ho. "We're finding in young adults that there may be an increased risk of psychiatric problems like depression," said Stanford pediatrics professor Eric Zee. And in kids and teens, "it also affects grades and test scores and things like that." Zee said the tiny particles from smoke can inflame the lungs, and in turn cause inflammation all over the body, including in the brain. The study found regular exposure to smoke can speed up the brain's aging process, even in kids. "With neurological problems in growth and development and in one's later years," said Zee. For the Bay Area Air Quality Management District, the study adds more fuel to the fire behind the years-long campaign to snuff out wood burning, especially on Spare the Air days. "We have some of the most progressive regulations on burning in the nation," said the district's meteorology and measurements director, Eric Stevenson. Those regulations, he said, are built around protecting even the most sensitive individuals: those who are very young, very old, or have medical conditions affecting their breathing. But he said the new findings indicate those individuals may not be the only ones who need to worry. "That's the importance of this study," he said. "That it isn't just sensitive individuals. It's all of us." It's why the district is enlisting young people like Ho to help spread the word. "If we just think before we burn, that could really change our neighborhoods," Ho said. Burning wood is illegal during winter Spare the Air alerts, but the district offers incentives all year round to get rid of your fireplace, or convert it to gas. "Don't have a fire in your fireplace," at your next holiday party, said Stevenson. "Turn on your TV on that yule log, right?"

 • Climate Science: What You Need To Know

  19 maart 2019 De focus zou best verlegt worden van klimaatverandering naar milieu invloed, dat geeft ons de mogelijkheid om de werking van onze samenleving te analyseren en daar waar nodig aanpassingen te doen, ten einde een verlaging van onze ecologische voetafdruk te bewerkstelligen. Indirect is het resultaat hetzelfde, maar dit kleine onderscheid stelt ons in staat, om ons eigen gedrag in de vraag te stellen.

 • Covid-19 Advies 2020-03-11

  Aangezien het aantal besmettingen blijkbaar verdubbeld is ten opzichte van gisteren, raden wij jullie aan om de kinderen morgen thuis te houden. Na het weekend kunnen we dan evalueren hoe snel het aantal besmettingen nog stijgt. ​ De gevaarlijkste periode is nu, omdat we geen zicht hebben op de plaats waar het virus zich aan het verspreiden is. Door je kinderen thuis te laten voor deze ene dag, winnen we strategische tijd.

 • Brugse Poort

  12 december 2018 https://www.burgerplatform.gent/brugse-poort-graag-geknipt

bottom of page