top of page

Search Results

129 items gevonden voor ""

Blogposts (47)

 • Energietransitie Deel II

  10 mei 2021 Dit artikel kan gelezen worden op volgende link: https://www.burgerplatform.vlaanderen/energietransitie-deel-ii

 • Energietransitie Deel I

  15 november 2020 Dit artikel kan gelezen worden op volgende link: https://www.burgerplatform.vlaanderen/energietransitie-in-belgië

 • What’s REALLY Warming the Earth?

  19 maart 2019 De focus zou best verlegt worden van klimaatverandering naar milieu invloed, dat geeft ons de mogelijkheid om de werking van onze samenleving te analyseren en daar waar nodig aanpassingen te doen, ten einde een verlaging van onze ecologische voetafdruk te bewerkstelligen. Indirect is het resultaat hetzelfde, maar dit kleine onderscheid stelt ons in staat, om ons eigen gedrag in de vraag te stellen.

Alles bekijken

Andere pagina's (82)

 • Boskaart Vlaanderen 1712 | Burgerplatform-Gent | Gent

  Lees ook eens Bossen in Vlaanderen anno 1712 Wil je weten hoe jouw omgeving eruit zag consulteer dan deze kaart. Naar Gis Vlaanderen

 • LEZ koop geen diesel voor 2021 | Burgerplatform | Gent

  Gent, 05/05/2019 Vraag aan het Gents stadsbestuur. dd. 24/01/2019 Hoe lang mag je rijden met een diesel? Het artikel op auto 55 Wij verwittigen de Vlamingen, wacht met de aankoop van een diesel aangedreven bedrijfsvoertuig of personenwagen tot het salon van 2021 of eis de levering van een Euro 6d ​ De LEZ in Gent is een feit, de voorwaarden zijn in Gent en Antwerpen strenger dan het decreet van de Vlaamse overheid. In 2018 en 2019 zullen bedrijfswagen eigenaars voor 25 miljard euro aan nieuwe bedrijfswagens moeten aankopen. ​ Bedrijf- en personenwagens met dieselmotor worden tot 31/12/2020 geleverd met een Euro 6C motor, maar die voertuigen zijn vanaf 2027 verboden in alle LEZ-zones in Vlaanderen. ​ Bedrijfswagens met euro 3 + roetfilter mogen volgens het Vlaams LEZ-decreet onder voorwaarden binnen in alle LEZ-zones. Maar het decreet bepaald dat steden de vrije keuze hebben. Antwerpen en Gent hebben gezamenlijk beslist om die voertuigen niet toe te laten , dus zijn ze voor de schroothoop. ​ Wij hebben aan alle besturen geadviseerd om die voertuigen nog toe te laten tot 31/12/2020 zodat de eigenaars een bedrijfswagen kunnen kopen met EURO 6 d motor, die zijn na 2027 wel toegelaten. Ons voorstel werd aan alle Gentse en Antwerpse gemeenteraadsleden doorgezonden. ​ Een uitstel van 12 maanden zou aan het Vlaams bedrijfsleven 25 miljard euro opbrengen. Maar zowel Antwerpen als Gent hebben dit geweigerd, omdat de verkoop van nieuwe auto’s aan het slabakken is. ​ De rekening zal uiteindelijk betaald worden door de consument. Technische diensten zullen tegen 01/01/2020 en 01/01/2027 al hun bedrijfswagens, welke per definitie weinig km doen, van de hand moeten doen. Daar zijn voertuigen bij die maar honderd duizend km hebben. Ook alle bussen van De Lijn zullen tweemaal vervangen moeten worden. Een nutteloze kost van honderden miljoenen euro. ​ Daardoor zal in Vlaanderen de prijs van energie, water, technische dienstverlening en openbaar vervoer, in de komende jaren met minimum 40% stijgen. https://wegcode.be/wetteksten/secties/decreten/wd-17-01-2019/2183-wd-170119 https://wegcode.be/wetteksten/secties/decreten/wd-17-01-2019/2183-wd-170119#h2-3-afdeling-3-gemeentelijke-lage-emissiezones

 • Meting luchtkwaliteit Drongen & Deinze | Burgerplatform | Gent

  Luchtkwaliteit in Deinze/Drongen Meetcampagne 26 juni 2014 tot en met 30 september 2014 Samenvatting Volledig rapport De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voerde op vraag van de Afdeling Milieu-Inspectie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een meetcampagne uit in de regio Deinze/Drongen. Aanleiding waren verschillende klachten van buurtbewoners over rook en geur. In de buurt is er een recyclagebedrijf gevestigd dat groene energie opwekt in een biogasinstallatie en een houtverbrandingsinstallatie. De houtverbrandingsinstallatie verbrandt ongevaarlijk behandeld verontreinigd houtafval. Gedurende de meetperiode 26 juni tot en met 30 september 2014 voerde de VMM metingen uit op 2 meetplaatsen die aan weerszijden van het bedrijf VC Energy liggen: • GN34 in Drongen, ten noordnoordoosten van het bedrijf; • DZ01 in Deinze, ten zuidwesten van het bedrijf. De VMM mat volgende stoffen: • fijn stof, de fractie kleiner dan 10 μm (PM10); • een tracer voor houtverbranding levoglucosan; • dioxines en PCB’s. ​ De bemonstering van PM10 gebeurde door lucht aan te zuigen over filters. Na 24 uur gebeurde er een filterwisseling. Lees verder

Alles bekijken
bottom of page