top of page

Gent, 20 december 2020 update 12/01/2023

Onderstaand bron materiaal werd overgenomen van de website van het Gents stadsbestuur. Je kan kennis nemen van de drie scenario's en van de informatie brochure. Er zijn ook drie video opnames geïntegreerd in deze pagina.

 

Wij hebben dit materiaal overgenomen omdat we bij de inrichting van de Gents circulatieplan ondervonden dat het stadsbestuur zijn plannen naderhand bijstuurt, zonder de bevolking hierover in te lichten.

 

In 2014 stond in de informatiebrochure van de Gents circulatieplan een pagina over de parkeerkaart voor dienstverleners. Die zou ingevoerd worden voor alle dienstverleners.

Op de informatievergaderingen werd o.a. aan de aanwezige technische dienstverleners verzekert dat ze zich geen zorgen moesten maken. Op 1 april 2017 trok het stadsbestuur haar belofte in. Met als resultaat dat de dienstverleners niet meer bij hun klanten geraakten zonder duizenden kilometers om te rijden. De gevolgen laten zich tot op heden voelen in de gestegen kosten voor technische dienstverlening.

 

Het bewijsmateriaal kan u raadplegen op deze link.      De historiek staat op deze link.

Scenario 1: het Zoneplan (Oud-Gentbrugge) Zie video

In het Zoneplan worden straten onderbroken zodat er 3 zones ontstaan: Dampoortwijk en 2 zones in Oud Gentbrugge, gescheiden door de spoorweg

Enkele straten in Oud Gentbrugge krijgen vandaag veel meer auto’s te verwerken dan ze eigenlijk aankunnen. Denk maar aan de Frederik Burvenichstraat, de Kerkstraat of Gentbruggebrug. Om er maar een paar te noemen.

Die straten blijven in het Zoneplan wel toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, maar ze worden onderbroken zodat ze geen drukke assen meer zijn voor doorgaand verkeer. Enkel wie in de buurt moet zijn, zal ze nog met de wagen kunnen inrijden. Het resultaat is dat die straten veel veiliger worden voor fietsers en voetgangers. De leefkwaliteit, ook van de omliggende straten, gaat op die manier omhoog.

In feite ontstaan zo drie afzonderlijke zones: de Dampoortwijk en twee delen van Oud Gentbrugge die gescheiden zijn door de spoorweg.

Gentbruggebrug blijft enkel toegankelijk voor bussen, voetgangers en fietsers. Omdat de bussen niet meer ‘gevangen’ zitten in het autoverkeer, zullen ze ook vlotter en sneller hun bestemming bereiken. In de omliggende straten zoals de Edmond Blockstraat en de Odilon Vanderlindenstraat zal zo veel minder verkeer rijden. Hierdoor worden ze veiliger om te wandelen en te fietsen en aangenamer om in te wonen. Ook verderop zoals in de Kliniekstraat en op Gentbruggeplein verwachten we minder doorgaand verkeer. Gentbruggeplein blijft toegankelijk voor auto’s maar er zal minder autoverkeer passeren waardoor het veiliger en aangenamer is om er even te verblijven.

Scenario 2: het Rijrichtingsplan (Oud-Gentbrugge) Zie video

In het Rijrichtingsplan wordt doorgaand verkeer zoveel mogelijk geweerd door de rijrichtingen aan te passen.

Het idee is hetzelfde als bij het Zoneplan: we willen doorgaand verkeer weren uit de wijk. Dat gebeurt in dit scenario niet door de drukke assen te onderbreken maar door de rijrichting aan te pakken.

Dat is een hele puzzel, want elke straat moet toegankelijk blijven en er mogen geen kronkelende sluipwegen ontstaan. Daarom moet je vooral het grotere plaatje zien: er zitten in dit scenario tegengestelde rijrichtingen die alles in evenwicht houden.

Kijk bijvoorbeeld naar de rode pijltjes aan de Azaleastraat en Gentbruggebrug: die staan tegenovergesteld om de stroom van auto’s onmogelijk te maken doorheen de Dampoortwijk, van de Land van Waaslaan naar Oud Gentbrugge en omgekeerd. Tegenovergesteld eenrichtingsverkeer komt er ook in de Frederik Burvenichstraat, links en rechts van het spoor.

Scenario 3: het Wisselplan (Oud-Gentbrugge) Zie video

Het Wisselplan is een combinatie van het Zoneplan en het Rijrichtingsplan

Ook hier blijft het doel: zo weinig mogelijk doorgaand gemotoriseerd verkeer, zoveel mogelijk ruimte voor de bewoners. We doen dat door een combinatie van onderbrekingen en nieuwe rijrichtingen.

Het principe van drie aparte zones blijft bewaard: de Dampoortwijk en de twee delen van Oud Gentbrugge die gescheiden zijn door de spoorweg. En ook hier passen we rijrichtingen aan om de woonbuurten te sparen van de drukke autostroom.

Een belangrijk verschil met de vorige scenario’s is dat Gentbruggebrug toegankelijk blijft voor gemotoriseerd verkeer. Daardoor is er een rechtstreekse verbinding tussen Oud Gentbrugge en de kleine stadsring (R40) via de Jan Delvinlaan. Let wel: met de auto zal je niet door kunnen rijden van de brug of ring naar de Gentbruggestraat. Die route dient dus enkel om de kleine ring te bereiken.

bottom of page