top of page

22/07/2021

Op 21juli 2021 werd zeer ernstige rookhinder vastgesteld ter hoogte van de Scaldissluis en de Oude Beestenmarkt. De hinder was dermate hevig dat aanvankelijk gedacht werd dat er brand uitgebroken was in de kelders van het voormalig Belgacom gebouw. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek het zich om het afvoerkanaal te handelen van een grill restaurant  welke uitgebaat wordt in het voormalig Belgacom gebouw. 

 

Op 22/07/2021 gingen wij opnieuw ter plaatse na verschillende oproepen van omwonenden. De filmopname 2 is het resultaat van ons onderzoek. 

De hinder is van die aard dat horeca zaken ter hoogte van de Oude Beestenmarkt steen en been klagen. Gebruikers van de Scaldissluis zijn verplicht om de rook in te ademen.

 

Volgens de Gentse Politie kan er geen hulp geboden worden aan de slachtoffers omdat de materie te ingewikkeld is. Dat werd ons meegedeeld door een voorbijfietsende agent, die er aan toevoegde dat er al meerdere klachten geformuleerd werden.

 

Dit dossier roept vragen op met betrekking tot de ordehandhaving en de intenties van het Gents stadsbestuur m.b.t. de lage emissiezone. Geen enkele openbare dienst is bereikbaar, zodat mag aangenomen worden dat de politiediensten wel degelijk een verantwoordelijkheid hebben. Er wordt eveneens geargumenteerd dat de zaak vergund is, wat inzake milieuhinder vragen oproept. 

 

De afvoerventilator heeft een debiet van minstens 1500 M3 per uur.  De hinder maakt het voorwerp uit van een bouwmisdrijf en is in strijd met de exploitatievoorwaarden inzake kanalen voor horecazaken. 

21/07/2021

22/07/2021

bottom of page