top of page

Auteur: Eddy Vanzieleghem 

Intelligent mobiel

bronbestand: intelligenmobiel.jimdo.com

Persbericht: dinsdag 2 juli 2019

gent.png

COMMENTAAR EVALUATIE 2  CIRCULATIEPLAN GENT 

 

INLEIDING:

Positief is dat het gebruik van fiets en in mindere mate openbaar vervoer is toegenomen waardoor voor bepaalde verplaatsingen het autogebruik is gedaald.  De hinder door het gebrek aan fietsenstallingen, slechte weginfrastructuur op sommige plaatsen en vooral het niet respecteren van de verkeerscode door fietsers zijn de keerzijde van de medaille. De vereiste capaciteit en de kwaliteit van het openbaar vervoer blijft echter ondermaats en vormt daardoor geen volwaardig alternatief voor het gebruik van de wagen. 

 

Pijnpunten blijven gehandhaafd:

 

A/ CAPACITEIT WEGENNET

Overvolle ring R40 en R4, met bij de minste hinder door werken of ongevallen ellenlange files, zonder uitweg en met veel tijdverlies. Als dit plan zich verder zet in de stadsrand en deelgemeenten, zullen de R40, R4 en de snelwegen stagneren, omdat meer dan 50% geen lokaal verkeer is en er zich geen mogelijkheden meer aandienen om het verkeer nog verder te verplaatsen. Dit is de tol van stedenbouw die onvoldoende ruimte inplant voor mobiliteit.

Ook binnen de sectoren moeten sommige straten alles slikken en blijft de rest leeg, met o.a. een toename van onveiligheid en criminaliteit door gebrek aan sociale controle (Zuid, Rabot, Brugse Poort). Er zou moeten gestreefd worden naar een betere capaciteitsbenutting van het wegennet en vooral minder omwegen voor bewoners en bedrijven uit de binnenstad.

 

B/ VERARMING BINNENSTAD

Door het vertrek van veel bedrijven, diensten en handel in de binnenstad wegens een gebrek aan parking, een dalend bezoekersaantal, een complexe bereikbaarheid en dure parkeertarieven, verarmt de stad in zijn diversiteit.

Het compenserende aanbod richt zich enkel nog op toeristen (horeca, chocoladewinkels, ...), weekend-verblijvers, studenten en weekendshoppers ...

De binnenstadbewoners (belastingbetalers) zijn het beu dat hun voorzieningen aanbod daalt,  de huizenprijzen (huur en koop) onbetaalbaar worden, ze moeilijk kunnen parkeren, , meer tijd verliezen in het verkeer en de geluidsoverlast van de vele evenementen om het succes van de stad te bewijzen moeten slikken. Interventies aan gebouwen worden een lijdensweg omdat aannemers Gent mijden of hun kosten zwaar doorrekenen mede door het onrealistisch en kostelijk vergunningenbeleid. Veel tweeverdieners verlaten dan ook in snel tempo de stad en zoeken soelaas in de randgemeenten, wat de stadskas zeker niet ten goede zal komen.

 

  

C/ COMPLEXITEIT PLAN

De onleesbaarheid van sectoren en te beperkte in- en uitgangen per sector zijn een achillespees bij de minste onderbreking (bouwwerken, wegenwerken, trambeddingen vernieuwen, ...). Sommige knippen blijven onduidelijk doordat ze morfologisch niet kloppen (zie Recolettenbrug), maar een burger-vriendelijke oplossing moet het hier afleggen tegen geldklopperij (miljoenen euros aan boetes) zonder schaamte.

 

D/ LUCHTVERVUILING

Waar er minder auto's rijden door toegangsverbod is er lokaal een verbetering (streetcanyons), maar de R40 vormt nu een polluerende strop rond Gent. Een LEZ zone is dus een maat voor niks in deze binnenstad met een doorsnede van een kleine 2 km (zie artikel: LEZ Gent, veel pijn voor schone schijn). Maar voor de 4.000 getroffen binnenstadsbewoners en -bedrijven, die geen andere keuze hebben dan hun wagen moeten vervangen, is het soms een drama (kleine zelfstandigen, oudere mensen, minder begoeden...).

 

E/ EVALUATIERAPPORTEN

Het vorige evaluatierapport besteld en betaald door de stad Gent, was duidelijk gestuurd en gemanipuleerd. Sommige cijfers blijken in het nieuwe nu totaal anders. Bovendien gaat het vooral over een loutere mobiliteitsbenadering, met weinig aandacht voor de gevolgen van andere aspecten die van Gent een stad maken. Zie grondige analyse van het eerste evaluatierapport  op deze website (Gents circulatieplan, een gemiste kans).

 

Schepen Watteeuw gaf zelf toe (de Standaard voorjaar 2019) dat dit CIRCULATIEPLAN misschien te eenzijdig een mobiliteitsplan was, dat te weinig rekening hield met de economische, sociale en culturele aspecten. Dit is een bevestiging van onze voorspelling dat dit een ouderwetse sectorplanning was en geen moderne integrale planning, die een stad als Gent nodig heeft.

 

 

 

EDDY VANZIELEGHEM

woordvoerder INTELLIGENT MOBIEL

 

bottom of page