top of page

Burgerplatform Vlaanderen, gevestigd aan Gent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.burgerplatform.gent 

Administrator is de Functionaris Gegevensbescherming van Burgerplatform Vlaanderen Hij/zij is te bereiken via info@burgerplatform.gent

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Burgerplatform Vlaanderen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

- Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Als u er van overtuigd bent dat dit niet het geval is, neem dan contact met ons op via info@burgerplatform.gent, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Burgerplatform Vlaanderen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Burgerplatform Vlaanderen bewaart enkel de persoonsgegevens die u zelf via het contactformulier aan ons verstrekt. Wanneer u uw account verwijderd worden ook alle persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Burgerplatform Vlaanderen verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Burgerplatform Vlaanderen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@burgerplatform.gent.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregister nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Burgerplatform Vlaanderen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Burgerplatform Vlaanderen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Burgerplatform Vlaanderen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@burgerplatform.gent

 

Suggesties

Laat niet na om ons uw suggesties door te mailen indien u van mening bent dat wij op deze pagina iets vergeten zijn.

bottom of page