top of page

Burgerplatform haalt Gents stadsbestuur uit impasse

De kogel is door de kerk, niets belet het stadsbestuur nog om de parkeerkaart voor dienstverleners in te voeren.

 

Jurgen zond een voorstel van oplossing naar het mobiliteitsbedrijf en Philip Watteeuw, maar kreeg geen antwoord. Hij legde zijn voorstel eveneens voor aan MOW Vlaanderen, een afschrift van de mails vindt u onderaan deze pagina, met een link naar de voorgeschiedenis van dit dossier. 

De Parkeerkaart  

O - B - D systeem

Parkeerkaart-2JPG.JPG

Het KB van 2007 bied de mogelijkheid tot het plaatsen van drie onderborden.  Het is voldoende om alle borden met vermelding "bewoners" te vervangen door het bord "parkeerkaart"

Vervolgens zouden openbare besturen drie types parkeer kaarten kunnen koppelen aan nummerplaten.

O - voor voertuigen van openbare diensten

B -  voor bewoners

D -  voor dienstverleners

Aan iedere kaart kunnen specifieke voorwaarden gekoppeld worden. Het systeem bied eindeloze mogelijkheden.

Je kan er tijdsvensters, vergoedingen en vrijstellingsregelingen aan koppelen. Alle doelgroepen blijven behouden en er is geen nieuwe wetgeving nodig. De uitrol gebeurt volledig digitaal. Bovendien zouden ook buitenlandse dienstverleners onder voorwaarden gebruik kunnen maken van het systeem.

De regeling  kan in heel Vlaanderen conform het KB van 24/01/2007 toegepast worden, is conform artikel 57 van het EU verdrag van Rome.

Hoogachtend

 

Jurgen Gielen 28/03/2019

Antwoord van MOW Vlaanderen 

Van: Webmaster Contactpunt MOW <noreply@mow-contact.be>
Verzonden: vrijdag 5 april 2019 11:00
Aan: jurgen.gielen@skynet.be
Onderwerp: Reactie op je melding via het Contactpunt MOW [201903-02322]

 

Beste Jurgen Gielen,


Graag geven we u hierbij wat meer informatie.

D.m.v. een opstelling van een bord dat het parkeren toelaat (van de reeks E9) aangevuld met een onderbord met opschrift “parkeerkaart” kan een parkeerplaats worden voorbehouden voor specifieke doelgroepen.

Overeenkomstig het MB van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart wordt de gemeentelijke parkeerkaart op aanvraag door het gemeentebestuur uitgereikt.

Artikel 2.§2. van het MB legt het volgende vast:
“De gemeenteraad bepaalt:
1. de categorie van personen aan wie de gemeentelijke parkeerkaart kan uitgereikt worden;
2. de voorwaarden van uitreiking;
3. de afmetingen van de kaart;
4. het maximum aantal voertuigen dat op de kaart vermeld kan worden;
5. de geldigheidstermijn.”

Het lokaal bestuur kan de parkeerplaats in kwestie dus voorbehouden voor houders van de gemeentelijke parkeerkaart (met opschrift “parkeerkaart”) en bij gemeenteraadsbesluit de doelgroep vastleggen (die kan bestaan uit bewoners en de andere beoogde doelgroep, bijv. aannemers).

Het model van parkeerkaart zoals in het MB opgenomen laat bovendien toe de plaats te specificeren waar de parkeerkaart in kwestie geldig is (d.w.z. de naam van de gemeente, de concrete zone of straat).

Verder laat artikel 2.§2. van het MB toe om de geldigheidstermijn van de parkeerkaart vast te leggen.

Artikel 5.§1. bepaalt vervolgens dat de gemeentelijke parkeerkaart terug wordt bezorgd aan het gemeentebestuur bij het verstrijken van deze geldigheidstermijn.

Een parkeerkaart uitreiken voor een aantal dagen is dus ook in principe mogelijk.


We hopen u hiermee alvast verder geïnformeerd te hebben.

Nog vragen? Stel ze gerust via dit contactpunt.


Met vriendelijke groeten

Het Contactpunt DMOW-team

 

 

Ons voorstel

OBD-mail.JPG
bottom of page