top of page

Gentenaars ken uw rechten. 

Het Gents stadsbestuur, lokale milieuorganisaties en milieuambtenaren zwegen jarenlang over het wettelijk kader welke de Vlaamse overheid uitwerkte met betrekking tot de klachtenafhandeling bij houtrook immissie.

 

Ieder jaar sterven in Vlaanderen duizenden burgers vanwege houtrookinfiltratie in hun woning. Daar zijn vanzelfsprekend ook Gentenaars bij.

Immissie is het gevolg van emissie en staat voor vervuiling op leefhoogte.

Hoeveel Gentenaars weten dat er zich in het Baudelopark een 

LOGO (locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie) bevindt waar ze een speciaal formulier kunnen binnenbrengen voor onderzoek van het binnenmilieu van hun woning? 

Ieder jaar formuleren 450.000 Vlamingen een klacht wegens houtrookimmissie

Neem kennis van de inhoud van deze paper en verneem alles over uw rechten.

Volledige weergave.JPG
bottom of page