top of page

2 september 2018

Bezwaarschrift & voorstel herinrichting Baudelopark

Wie zich de moeite doet om dit dossier te lezen zal vaststellen dat de plannen om het park samen te voegen, het werk was van buurtgroep Waterwijk

Tegen de huidige plannen werd bezwaar ingediend door een twintigtal gezinnen van buurtgroep Waterwijk, waaronder Jurgen Gielen.

Wie deze bezwaren wegzet als het werk van één beroepsklager doet de waarheid geweld aan.

Het artikel welke Sander Luyten in de Gentenaar schreef, doet de reputatie van deze krant geen eer aan, en bevestigd nog maar eens het belang van objectieve journalistiek.

Ons leefmilieu is meer dan ooit actueel, en vereist doortastende maatregelen. Geluidshinder is een van de belangrijkste vormen van milieuvervuiling.

Kijk goed hoe het park er nu uitziet want dit beeld behoort binnenkort tot de geschiedenisboeken. Het stadsbestuur gaat door met de aanleg en heeft met de bezwaarschriften geen rekening gehouden.

Zichten

Baudelopark Gentse feesten

Concept stadsbestuur

Mogelijk concept

Centraal park

Ons voorstel aan de Gentenaars en bezoekers van het Baudelopark. Laat ons van dit laatste stukje groen in Gent Centrum een echt park maken, een oase van rust. Dit stuk groen is meer dan 700 jaar oud, op deze plaats stond ooit het eerste Arboretum van Gent. Wij hebben de verplichting om dit park te beschermen voor toekomstige generaties. De ondergrond bestaat uit twee lagen, de bovenste zandlaag is ongeveer 1,5 meter dik en rust op een waterdichte kleilaag. Door de kade verlaging van 2,5 meter zal de bovenste zandlaag ontwateren en uitdrogen, waardoor alle bomen zullen verdorren. Wie het dossier aandachtig leest zal met ons concluderen dat het de bedoeling is om van deze plek een evenementenplein te maken. Kijk naar de recente aanleg van de Botermarkt, de Korenmarkt, het Sint-Baafsplein, het Sint Pietersplein, het zijn stuk voor stuk verharde beton woestijnen. 

Buurtgroep Waterwijk werd in 1992 opgericht om in de wijk een en ander te organiseren. Een kort verslag van 2003 met een voorstel van Herman Rousseau uit 1998, voor hereniging van het park. Lees verder

Op 16 juni 2017 had in het voormalige stadslabo, in het Baudelopark een vergadering plaats van buurtbewoners, in aanwezigheid van: Schepen Filip Watteeuw, Rudy Coddens, Martine De Regge en Elke De Cruyenaere voor jeugd. Tot grote verbazing van alle aanwezigen verklaarden de Schepenen dat meer groenaanleg in het Gentse stadcentrum niet nodig is omdat er voldoende groeninvulling gebeurt aan de rand van de stad. Lees verder

Er werd een archeologisch- en bodemonderzoek uitgevoerd op de site van het Baudelopark en aangrenzende straten, dit dossier zat niet bij de openbare aanbesteding maar bevat belangrijke informatie lees verder

Op de plaats waar nu het voormalige stadslabo staat wordt een nieuw passief gebouw opgetrokken met 2 tot 3 bouwlagen, momenteel is er geen enkel document waaruit blijkt dat dit definitief is. Dit fragment maakt deel uit van verslag dd.16/06/2017

Overzicht dossiers omgevingsloket m.b.t. openbaar onderzoek. 

Bezwaarschrift 2018-08-12-1

Bezwaarschrift 2018-08-12-2

bottom of page