top of page

Fijn stof Gentse feesten 2012-2022 Baudelopark 

Tijdens de Gentse feesten 2019 registreerde het meetstation 44R701 in het Baudelopark PM 10 concentraties van 460 μg/m3. Een Europees record, zo bleek uit consultatie van de Europese luchtkwaliteitskaart. Wij hebben de kaart gevoegd bij de fotolijst onderaan op deze pagina, iedere stip heeft een kleur, in de legende kan je zien hoe vuil de lucht was op 22/07/2018.  Antwerpen, Brussel, Zelzate en Sint-Kruiswinkel (Sidmar) kleurden blauw wat voor een excellente luchtkwaliteit staat. Kijkt u eens goed naar Gent, wie de kaart consulteert op de website van de VMM kan er niet naast kijken, de luchtkwaliteit was in Gent die dag de slechtste van heel Europa.

Wie dacht dat de grens bereikt was vergist zich, op 22/07/2022 om middernacht stond de fijn stof teller in het Baudelopark op 710 µg/m³ PM10, de PM 2,5 concentratie bedroeg 95,88 µg/m³ en de PM 1 concentratie was 28,5 µg/m³.  Dat zijn concentraties die enkele genoteerd worden bij rampen.

De EU grenswaarde voor PM10 is 40 µg/m³ - WGO 20 µg/m³  voor PM2.5 is de EU grenswaarde vastgelegd op 25 µg/m³ - WGO10  µg/m³. 

De Europese richtlijn 2008/50/EG definieert grenswaarden voor PM10. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft voor PM10 advieswaarden opgesteld, die veel strenger zijn dan de Europese grenswaarden. De WGO baseert zich voor het bepalen van haar advieswaarden enkel op gezondheidsstudies en houdt dus geen rekening met haalbaarheid of economische belangen. Volgens de WGO is er voor fijn stof geen veilige drempelwaarde waaronder geen nadelige effecten voorkomen. Minder stof is dus altijd beter. Enkel de Europese grenswaarden zijn wettelijk bindend. Bij een overschrijding moet Vlaanderen actieplannen opstellen die garanderen dat we de grenswaarden in de toekomst halen.

Gezondheidseffecten

 

Blootstelling aan fijn stof leidt volgens Maas et al., 2015 naar schatting tot een gemiddelde levensduurverkorting van 9 maanden.

Wie de evolutie van deze trend observeert zal vaststellen dat jaar na jaar hogere uurrecords gebroken worden. De oorzaak is de verdunning van de grasmat die zich onvoldoende kan herstellen na de Gentse Feesten. De al maar drogere zomers doen de rest. Er is in Europa geen enkel openbaar bestuur dat in zijn parken festivals organiseert. Wanneer in droge periodes de vegetatie kwetsbaar wordt dan is het betreden van de grasmatten verboden. In Duitsland organiseren buurtbewoners de bescherming van hun openbaar groen en wordt zelf water aangevoerd om parken en oude bomen door droge periodes heen te helpen. Hoe zuidelijker je gaat hoe meer waarde volkeren hechten aan hun openbaar groen. Baudelopark vroeger

Het Gents stadsbestuur negeert al jaren deze milieuhinder, de omwonenden maar ook de bezoekers van de Gentse feesten zijn hiervan het slachtoffer. 

bottom of page