top of page

Gent, 13 oktober 2018

Partij Groen.JPG
44558265_1978027875577294_21252387152938

Vallen er de volgende 6 jaar opnieuw 39 duizend doden door houtrook?

 

Groen Gent weigert al jaren om iets te doen aan de belangrijkste bron van vervuiling -dat zegt Jurgen Gielen- en hij bezorgde ons ook het bewijsmateriaal.

De voorbije twee weken interpelleerde een Gentenaar het Groen-Gent team naar hun intenties met betrekking tot vervuiling door houtrook. Iedereen heeft kunnen vaststellen dat Groen naar de kiezer trekt met het thema "propere lucht voor iedereen". De man zond ons enkele screenshots door van zijn communicaties met de mensen van Groen-Gent.

Op 8 oktober 2018 verklaarde een mandataris van Groen dat zij weinig invloed hebben op de vervuiling door houtrook. De verklaring roept vragen op allerhande, nu het ons bekent is dat o.a. het Gents stedenbouwkundig reglement één van de oorzaken is van honderden Gentse slachtoffers per jaar. Een houtkachel mag op 4 meter van een raam uitmonden, voor een dampkap is die afstand 10 meter. (Deel 3, afdeling 2, blz. 26-27) Dit kon met een eenvoudige aanpassing van het reglement ongedaan gemaakt worden. Houtrook is zelfs niet eens opgenomen in de beleidsnota van Tine Heyse en dat is toch opmerkelijk voor een schepen van Groen.

 

Groen maakt in geen enkele persmededeling melding van haar onmacht om iets te veranderen aan de vervuiling door houtrook en vestigt de aandacht steeds weer op vervuiling door verkeer. Van een partij die inzet op luchtkwaliteit mogen we meer verwachten. Groen verkiest regeringsdeelname boven de roots van waaruit AGALEV ontstaan is.

Maar er is in dit dossier veel meer aan de hand: Op 26 januari 2017 zond Jurgen een mail naar het kabinet van Tine Heyse met de vraag om een overlegvergadering te beleggen m.b.t houtrook en infiltratie in woningen. Op 08/02/2017 ontving hij een mail waarin het overleg geweigerd werd. 

Wij zijn eveneens in het bezit van een mail welke Jurgen zond naar het stadsbestuur m.b.t. houtrookhinder aan een school in Gent centrum. De mail veroorzaakte onbewust de aftrap van de campagne voor propere lucht aan scholen. Alleen werd het accent door Groen verlegd naar verkeer.

bottom of page