top of page

Houtrookhinder

 

Communicatietraject Stadsbestuur Gent

 

 

Van: Jurgen Gielen [mailto:woodsmoke@proximus.be]
Verzonden: woensdag 8 februari 2017 12:04
Aan: 'Rogolle Christophe'
CC: 'Engels Bob'; 'Raulo France'; 'Ruttens Ine'
Onderwerp: RE: Houtrook-Planning-2017

 

Geachte Heer

 

Ik ben reeds op de hoogte van het standpunt welke het stadsbestuur ingenomen heeft.

Daarom heb ik vorige week onderstaande video opnames doorgezonden aan het Parket te Gent.

 

https://youtu.be/aavdeNpAplw

https://youtu.be/W0Mp7TIb-n8

https://youtu.be/I8xVk0I7XH4

 

In werkelijkheid doet het Gentse Stadsbestuur niets. Het personeel van uw diensten heeft niet eens de instrumenten om op te treden in geval van slachtoffers.

 

Wij volgen deze kwestie daarom zelf op.

 

Met de meeste hoogachting

 

Jurgen Gielen

 

 

Van: Rogolle Christophe [mailto:Christophe.Rogolle@stad.gent]
Verzonden: woensdag 8 februari 2017 11:35
Aan: Jurgen Gielen
CC: Engels Bob; Raulo France; Ruttens Ine
Onderwerp: RE: Houtrook-Planning-2017

 

Mijnheer Gielen

 

Na overleg met de verschillende betrokken stadsdiensten van Gent hebben wij besloten om niet in te gaan op uw voorstel tot overleg.

Betrokken diensten volgen de nieuwe inzichten inzake de thematiek continu op; momenteel is er geen nood tot extra overleg hieromtrent.

Met vriendelijke groeten,

Christophe Rogolle

Kabinetsmedewerker schepen Tine Heyse – stad Gent
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid


Bezoekadres: Sint-Baafsplein 2, 9000 Gent
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09 266 5438 - Fax 09 266 5449
Internet www.gent.bewww.tineheyse.be

Denk aan het milieu voor u mails print.

Aansprakelijkheidsbeperker
Deze e-mail en bijlagen kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten. Lees meer ...

 

 

 

Van: Jurgen Gielen [mailto:Woodsmoke@proximus.be]
Verzonden: donderdag 26 januari 2017 11:13
Aan: Dienst Toezicht; Engels Bob; info@gentsmilieufront.be; milieutoezicht; Raulo France; Rogolle Christophe; Ruttens Ine
CC: kabinet.schauvliege@vlaanderen.be; info@vmm.be; kurt.nimmegeers@politie.gent.be; brandweer.openbaarheidvanbestuur
Onderwerp: Houtrook-Planning-2017

 

Geachte Dames en Heren

 

Ik heb in 2015-2016 enkele dossiers onder de aandacht gebracht rond de infiltratie van houtrook in woningen. Wellicht zullen sommigen onder jullie zich dat misschien nog wel herinneren.

Mijn activiteiten als installateur situeren zich hoofdzakelijk op het Gentse grondgebied.

 

De problematiek van houtrook ontspint zich hoofdzakelijk rond bewijslast en vaststellingen. Ik heb beslist om met betrekking tot houtrookinfiltratie in woningen een versnelling hoger te schakelen en 50% van mijn arbeidstijd te wijden aan de vaststelling van infiltratie en het registreren van slachtoffers.

 

Ik ben er de voorbije week in geslaagd om succesvol de kleur van houtrook te filmen in het donker. De kleur van houtrook geeft aan hoe vervuilend de emissie is en dus hoe hinderlijk.

Met het oog op gerechtelijke vervolging heb ik contact opgenomen met het Parket ten einde na te gaan in welke mate dit als bewijsmateriaal kan dienst doen.

De techniek wordt momenteel verder ontwikkeld, vooral met het oog op tijd en plaats registratie.

 

Met betrekking tot de wetenschappelijk kant heb ik intussen contact opgenomen met de RUG, in de volgende maanden volgt ook RUL en andere instellingen die mij bekend zijn.

 

De kostprijs van houtrookinfiltratie in woningen raam ik momenteel zeer voorzichtig op 7.5 miljard euro per jaar. Tegen 2025 zal dit 25 a 30 miljard euro zijn.

Vooral het toenemende aantal ventilatiesystemen, momenteel 500.000 in België, in combinatie met het aantal houtstokers ligt aan de basis van de stijgende kost.

 

Ik beoog om tegen de zomer klaar te zijn voor een eerste persconferentie over het onderwerp.

 

Ik ben van mening dat de samenwerking met de Gentse administraties nood heeft aan een update.

 

Denken jullie dat het mogelijk zijn om een vergadering te beleggen zodat we eens met elkaar kunnen overleggen.

 

Met de meeste hoogachting

 

Jurgen Gielen

0475/82.35.44

 

http://facebook.com/Jurgen.Gielen.Gent

Hieronder de link naar drie video opnames waarvan twee in het donker.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aavdeNpAplw

 

https://www.youtube.com/watch?v=8rY5xFTUt3c

 

https://youtu.be/I8xVk0I7XH4

 

 

 

 

 

 

 

 

Van: Jurgen Gielen [mailto:jurgen.gielen@skynet.be]
Verzonden: donderdag 15 december 2016 14:21
Aan: 'Rogolle Christophe'
Onderwerp: RE: Overleg houtrookinfiltratie

 

Beste Christophe

 

Ik vermoed dat jullie niet over alle informatie beschikken.

 

Wij meten concentraties pm2.5 van 80 µ gram tussen 18 en 24 uur. Twee bewoners zijn overleden, één aan kanker, bij een derde is kanker vastgesteld. Allemaal in 2016

Ondertussen zijn er in onze wijk nog mensen met ademhalingsproblemen.

 

Ik ontvang van de VMM een mail wanneer er smog is en zend deze door naar alle bewoners. Het stookadvies wordt door de mensen welke op hout stoken niet opgevolgd.

De dienst toezicht van de Stad Gent heeft mij meegedeeld dat zij niets kunnen ondernemen. De VMM deelde mij mee dat het niet zou mogen zijn.

 

Het heeft geen zin om met alle bevoegde diensten een apart onderhoud te hebben. Ik zoek een politieke partij die het dossier ter harte wil nemen en waarmee ik een strategie kan uitwerken om dit op te lossen.

 

Blijkbaar heb ik mij vergist en communiceer ik met de verkeerde instantie.

 

Groeten

 

Jurgen

bottom of page