top of page

Op 27 november 2018 bracht de Mobiliteitsraad (MORA) een advies uit over de inrichting van lage emissie zones in Vlaanderen. De Mobiliteitsraad gaat er ten onrechte van uit dat door een LEZ in te richten, een belangrijke verbetering van de luchtkwaliteit kan gerealiseerd worden. Dat mag geenzins veralgemeend worden. (Susanne van Brussel) Op dat vlak delen wij de mening van de MORA niet.

 

Anderzijds onderschrijft de MORA op blz. 4, het belang van een door o.a. het Burgerplatform, in samenwerking met Intelligent mobiel uitgewerkt Vlaams mobiliteitsplan, verder wordt geadviseerd om een algemene regelgeving uit te werken m.b.t. de inrichting van lage emissie zones in Vlaanderen. Dat onderschrijven wij ook, met die verstande dat wij meer voorstander zijn van een uitdoofbeleid, gestoeld op de LEV strategie,(lage ecologische voetafdruk)

Verder adviseert de Mora om onderzoek te verrichten of te communiceren over draagvlak en lokale participatie, en over de sociale-, economische- en mobiliteitseffecten van de invoering van LEZ in Vlaanderen. 

In onze persnota van 05 april 2019 verwijzen wij eveneens naar dit aspect. 

Lees het verslag eens en als jullie er iets aan toe te voegen hebben, zend ons dan een mailtje.

bottom of page