top of page

Gent 5 december 2020   Jurgen Gielen

Groene gevels

Wij hebben deze pagina hier geplaatst omdat we de Gentenaars duidelijk willen maken dat het ook anders kan. Onze pleinen werden omgevormd tot woestijnen van stof en beton. We hebben groene gevels nodig. Met speelcontainers en betonblokken realiseer je geen leefbare stad. Niet alleen de overheid maar ook de burgerbevolking kan een rol spelen in het bestrijden van oververhitting. Met deze pagina willen we alvast de aanzet geven voor een mentaliteitsverandering.

Al 10 jaar op rij breekt Gent het Europees record van fijn stof. Het is tijd om het roer drastisch om te gooien. Wij zullen dit onderwerp in 2021 verder uitdiepen en nodigen de Gentenaars uit om hieraan mee te werken. 

Onderstaande foto's werden willekeurig gedownload. Indien een van deze foto's auteursrechtelijk beschermd is, zend ons dan een mail. We kunnen er dan de naam bijzetten van het bedrijf welke het project realiseerde of de foto verwijderen.

 

The photos below were randomly downloaded. If one of these photos is copyright protected, please send us an email. We can then add the name of the company that realized the project or remove the photo.

bottom of page