top of page

18 februari 2019

Let u op de verschillen voor euro 3 voertuigen in beide tabellen.

Vlaanderen laat Euro 3 + roetfilter toe in LEZ - Onder voorwaarden

Gent laat geen Euro 3 toe, voor waardevolle bedrijfsvoertuigen is dit een groot verschil.

Mailverkeer met vraag om uitleg onder de tabellen

Vanaf 2020 levert een LEZ overigens geen emissiewinst meer op, zie grafiek onderaan

Contact gegevens dienst milieu en klimaat

Telefoon: +32 9 268 23 00

E-mail: milieuenklimaat@stad.gent    Website: https://www.stad.gent

Van: jurgen.gielen@skynet.be <jurgen.gielen@skynet.be>
Verzonden: dinsdag 19 maart 2019 18:42
Aan: 'milieuenklimaat@stad.gent' <milieuenklimaat@stad.gent>
Onderwerp: Toelatingsvoorwaarden LEZ

 

 

Geachte Mevrouw, mijnheer

 

Ik kom nog eens terug op mijn mail van 18/02/2019

 

Meer bepaald met betrekking tot de verschillen tussen de toelatingsvoorwaarden voor euro 3 voertuigen.

 

Bij nazicht van de toelatingsvoorwaarden blijkt de tabel (links) welke Vlaanderen publiceert te verschillen van de tabel (rechts) die de stad Gent op haar website heeft staan.

 

Wij hebben de bevestiging ontvangen van de Vlaamse overheid dat hun tabel afgestemd is op de nieuwe regelgeving.

 

Bij vorige mailberichten hebben jullie ons meegedeeld dat jullie de Lez in Gent uitrollen volgens de Vlaamse  voorwaarden.

 

De verschillen kunnen leiden tot foutieve beslissingen en misverstanden.

Ook de autokeuringen geven momenteel foutieve informatie door aan burgers.

 

Kunnen jullie de tabel op jullie website aanpassen zodat andere bezitters van voertuigen die in dezelfde situatie zitten ook op de hoogte zijn? Of ons verduidelijken waar de verschillen vandaan komen.

 

 

Graag doorzending van mijn mail naar Arne Baert

 

Groeten

 

Jurgen Gielen

Meer info hierover volgt later deze week

Emissiewinst.jpg
bottom of page