top of page

Op de beleidsnota van Tine Heyse staat de belangrijkste bron van milieu hinder niet eens vermeld. Neem kennis van het document. Het is intussen bewezen dat 69% van al het fijn stof in Gent Centrum afkomstig is van houtverbranding. Het % stijgt jaar na jaar, de cijfers staan in een rapport welke de VMM publiceerde. In 2020 wordt in Gent een lage emissie zone ingericht, een deel van de Gentenaars zal zich een nieuwe auto moeten aanschaffen. Hoe rechtvaardig is het om als Gentenaar geconfronteerd te worden met een dergelijke investering, en terzelfdertijd te moeten vaststellen dat je buurman met subsidies van de Vlaamse overheid een houtkachel aanschaft, waarvan de houtrook straffeloos je woning binnendringt. De schadelijkheid van houtrook is intussen onweerlegbaar bewezen.

bottom of page