top of page

28 november 2020 Jurgen Gielen

Geluidsoverlast door verkeer in Gent toegenomen na invoering circulatieplan

tn_Gentbrugge1.jpg

Na invoering van het circulatieplan is de geluidshinder door verkeer in Gent toegenomen. 

10.000 Gentenaars ondervinden door het circulatieplan vaak/altijd hinder door verkeer. Dat is een stijging met 4%. Dat is opmerkelijk gezien het feit dat Gent een circulatieplan invoerde welke net tot doel had om de leefbaarheid voor de burgers te verbeteren.

De resultaten staan in een rapport welke ons door het stadsbestuur bezorgd werd. Laat ons hopen dat ze in het stadhuis tot inkeer komen voor ze ook in Gentbrugge dezelfde fout maken.

We hebben alle centrum steden onderzocht de resultaten staan in onderstaande fotolijst. We hebben ook twee knoppen geplaatst via dewelke je het origineel bronmateriaal kan raadplegen, op basis van dewelke ook het Gents rapport gemaakt werd. Een goed circulatieplan doet de geluidshinder dalen. De stijgende trend is heel zorgwekkend en toont onweerlegbaar aan, dat het Gents circulatieplan alleen ten goede komt aan een kleine fractie van de bevolking. 

Vlaanderen is met nutteloze lage emissie zones en circulatieplannen de weg naar een betere leefbaarheid verloren. Verkeerde accenten en ideologie hebben aan de bevolking en de economie miljarden gekost. 

Binnenkort lanceren we voor de bewoners een video toelichting over de oorzaken.

Bron onderstaande info: Gents Stasbestuur Geluidsactieplan 2019-2023

Impact geluidshinder op gezondheid 1.jpg
Evolutie klachten hinderinventaris -2gen

Effecten van geluid op mens en maatschappij

 
Uit onderzoek uit 2012-13 bleek dat 10 jaar geleden in Vlaanderen jaarlijks 100.000 gezonde levensjaren verloren gingen door blootstelling aan allerlei milieufactoren. Meer dan 7% of 7.400 van de verloren gezonde levensjaren in Vlaanderen kwamen op conto van blootstelling aan geluid (7400 DALYs). Fijn stof was met 79500 DALYs14 de grootste boosdoener (79.5% van het totale aantal DALYs). Er is geen reden om aan te nemen dat deze verhoudingen inmiddels substantieel zouden gewijzigd zijn. 

Schatting van het aantal DALY’s per jaar in Vlaanderen veroorzaakt door verschillende milieufactoren

Impact geluidshinder op gezondheid dayli

13 Inschatting ziektelast en externe kosten veroorzaakt door verschillende milieufactoren in Vlaanderen, VMM & Vito, 2012

 

14 DALY staat voor disability-adjusted life years = verloren gezonde levensjaren 

bottom of page