top of page

Wie zijn wij?

Het Burgerplatform Gent is een initiatief van burgers die vaststellen dat het beleid er steeds minder in slaagt om voor de huidige, maatschappelijke uitdagingen (klimaat, energie, milieu, migratie, mobiliteit, huisvesting, armoede, ....) tijdig de juiste maatregelen te nemen.  De opkomst van de gele hesjes voor een betere verdeling van de lasten en het spijbelen van scholieren om meer aandacht voor het klimaat bewijzen de toenemende onvrede bij veel burgers over het gevoerde beleid en het aftakelen van het democratisch bestel.

 

De oorzaken van deze evolutie zijn veelvuldig en kan iedereen voor zichzelf invullen.

Enerzijds draagt de maatschappij in zijn geheel ertoe bij dat we op een punt komen waar onze manier van leven grondig zal moeten bijgestuurd worden. Anderzijds zijn de hiervoor vermelde materies zo complex en verweven, dat sloganeske uitspraken over oplossingen niet zullen voldoen, maar een wetenschappelijk gefundeerde en integrale aanpak noodzakelijk is.

 

Na de ervaringen met de invoering van het Circulatieplan in Gent en het politiek negeren van onze oproep omtrent de zware gevolgen van houtverbranding voor de volksgezondheid, zijn we van oordeel dat ruim sensibiliseren van iedereen, zowel bevolking als politici, de enige methode is om een draagvlak voor gedragswijziging te bekomen.

 

Vanuit de lokale bevindingen, die men kan projecteren op een veel ruimere schaal, is het de bedoeling om zo objectief mogelijk, informatie gerelateerd aan bovenvermelde uitdagingen, te verspreiden. Dit kan gaan van het publiceren van rapporten over bevindingen in andere steden, landen en zelfs werelddelen, het kenbaar maken van wetenschappelijke studies, het kritisch analyseren van sommige beslissingen, het promoten van aanverwante initiatieven...

 

Deze informatie moet  overzichtelijk en helder worden weergegeven, waardoor we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. De verspreiding gebeurt via sociale media, deze website of gericht tot alle direct betrokkenen zoals besturen op alle niveau's, organisaties, instellingen, academici, individuen, ...

 

Alle vormen van inbreng en medewerking, in zoverre ze de doelstellingen van dit platform kunnen dienen, zijn welkom. Via het contactformulier kan u ons mailen.

bottom of page