top of page

Gent, 23 januari 2017

Wat kan een LEZ betekenen voor Gent

Onderzoek naar de typologie van de Europese LEZ en de effecten ervan voor de volksgezondheid.

Case: Wat kan een LEZ betekenen voor Gent

Het betreft een Masterproef ingediend door Suzanne Van Brussel tot het behalen van de academische graad van Master Of Science in de stedenbouw en ruimtelijke planning.

Academiejaar 2013 - 2014

Dit document valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting  de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze masterproef.

Het is een lijvige turf vol interessante tabellen en verwijzingen. Aanbevelenswaardig voor mensen die beleidsopties moeten uitstippelen. Er zit een lijst in van in Europa geïmplementeerde lage emissie zones, met vermelding van de impact die ze hadden op de luchtkwaliteit. Ze heeft er haar werk van gemaakt en wij vonden het nodig om deze inspanning te honoreren met een publicatie. Ons is bijgebleven dat het louter implementeren van een LEZ of her en der wat knippen plaatsen in steden, niet voldoende is om significante resultaten te boeken. Dat hebben we intussen ondervonden in Gent. In de besluitvorming welke u kan lezen vanaf deel twee staat duidelijk dat bepaalde scenario's het aantal gezonde levensjaren van de Gentenaars verminderd.

Vanwege capaciteitsbeperkingen met betrekking tot het opladen van documenten hebben wij het document in twee delen opgedeeld

bottom of page