top of page

In 2016 was het OCMW budget om en bij de 85 miljoen euro, dat is 330 € /inw/jaar en dubbel zo veel als het Vlaams gemiddelde. Wij zullen moeten nadenken over een concept waarbij mensen UIT de armoede geholpen worden. Om in Gent als alleenstaande te kunnen overleven is een minimum van 1.250 € nodig. Een verhoging van het bestaansminimum is geen oplossing omdat dan alle stimulans wegvalt om uit de armoede spiraal te geraken, en dit ook zou leiden tot een aanzuigeffect. 

bottom of page