top of page
Zoeken

De Gentse Paradox

Gent, 20 maart 2018
De voor- en tegenstanders van het circulatieplan willen eigenlijk hetzelfde.


Een betere mobiliteit en luchtkwaliteit”.


De overheid slaagt er niet in om een breed gedragen milieubeleid uit te stippelen, gebaseerd op de verlaging van de ecologische voetafdruk, vermindering van aantal auto’s, duurzaam gebruik van grondstoffen en hernieuwbare energievoorziening.

(MTFR strategie).


Als je gaat voor een betere- leefbaarheid en luchtkwaliteit dan ben je verplicht om alle vormen van luchtvervuiling onder ogen te zien, voor fijn stof PM2.5 is dat in Gent op de eerste plaats: 74% voor rekening van de huishoudens, waarvan 90% afkomstig van houtverbranding, gevolgd verkeer 18%, industrie 7% en 1% andere bronnen. De Europese norm voor PM2.5 is 25 µg/m³ ( 10 µg/m³ WGO norm), in wijken waar met hout gestookt wordt kan de concentratie gemakkelijk oplopen tot 1500 µg/m³.


Het circulatie plan heeft er in de periode april – oktober 2017 niet voor gezorgd dat de luchtvervuiling gedaald is, ondanks het feit dat er, volgens de studie van het Gentse stadsbestuur 12% minder auto’s zijn. De afstand tussen de binnenring en Gent-centrum is gemiddeld ongeveer 950 meter. Op het vlak van verplaatsing van vervuilde luchtstromen is dat, afhankelijk van de windrichting en –intensiteit een habbekrats.


De eco-elite heeft geen oog voor de impact die dit heeft op de modale man van de straat. Heeft het Stadsbestuur wel voeling met de hard werkende burger die elke dag naar zijn werk rijdt en moet opdraaien voor de meerkosten van langere trajecten, tijdverlies en meer fijn stof in de files?


Kan men het circulatieplan ecologisch noemen als men ziet dat het autoverkeer miljoenen km’ s per jaar moet omrijden. Alle resultaten met betrekking extra- afstand en tijd voor autoverkeer en meerdere verplaatsingen zijn in het rapport van het stadsbestuur al dan niet moedwillig weggelaten. Wanneer je de studie van het stadsbestuur grondig naleest stel je vast dat ze handelt over de periode april tot oktober 2017, iedereen weet dat de activiteit maar herneemt eind september, na de verlofperiode (start hoger onderwijs). Pas dan nemen de verkeerstromen toe in hun volle densiteit, mede door het toenemende slechte weer kiezen dan meer fietsers voor de auto of het openbaar vervoer. Pas eind oktober kon men de gevolgen echt inschatten.


Er is een correlatie tussen het opleidingsniveau van de respondenten en hun houding tegenover het circulatieplan: mensen met een hogere opleiding neigen meer voorstander te zijn van het circulatieplan (blz. 144), hoewel je dit niet als absoluut mag beschouwen. De complexe vraagstelling zou bepaalde groepen kunnen ontmoedigd hebben om de lijst in te vullen en zo de representativiteit van dit onderzoek in gedrang brengen. Uit het onderzoek blijkt ook dat de groep niet Belgen overwegend negatief staat tegenover het circulatieplan, heeft het stadsbestuur er rekening mee gehouden dat de gezinssamenstelling in die categorie van de bevolking uit meer dan 5 personen bestaat? Inwonende grootouders en veel kinderen vereist een flexibele mobiliteit.


De onbegrijpelijke weerstand van de voorstanders van het circulatieplan tegen organisaties welke pleiten voor verbetering van de luchtkwaliteit “VOOR ALLE BURGERS”, wijst er op dat het gevoerde beleid niets te zien heeft met milieu maar alles met partijpolitiek en doctrine. In het programma de 7de dag van 04/03/2018 gaf Meyrem Almaci, voorzitter van Groen, de indruk dat er in Vlaanderen 12.000 doden vallen door dieselrook, terwijl het meervoud aan slachtoffers door houtrook niet ter sprake kwam. https://youtu.be/veMDAwoANI0


De lezer mag ook weten dat Gents milieu schepen Tine Heyse (partij groen) houtrook schrapte van de lijst van milieu hinder en overleg over het terugdringen van de slachtoffers door houtrook infiltratie weigerde.Is dit het milieubeleid dat de Gentenaars willen?Een breed debat over dit aspect van het milieubeleid voor deze stad dringt zich dan ook op. We mogen niet langer vertrouwen op sloganeske partijpolitiek maar ons laten omringen met de nodige deskundigheid om echte resultaten te boeken i.pl.v. de problemen door te schuiven.


Jürgen Gielen

Comments


bottom of page