top of page
Zoeken

Youth For Climate


17 maart 2019De jeugd kan het klimaat scheppen om de klimaatdreiging te keren. Hoe kan iedereen hier bij deze protestactie zijn steentje bijdragen.

Als groep hebben jullie grote impact op het bedrijfsleven, de politieke wereld en zelf de wetenschappers, om klimaat bovenaan hun agenda te plaatsen. Iedereen die hier echt gemotiveerd is, kan beginnen met zelf het voorbeeld te geven, door kleine maar niet onbelangrijke gedragswijzigingen.


Minder consumeren en zo grondstoffen en energie besparen Keuze voor meer lokale producten
Spaarzaam zijn met energie en water Verplaatsing met auto en vliegtuig beperken en vervangen door fietsen, wandelen of openbaar vervoer
Veel groen aanleggen en bomen planten, zoals de tuinbouwschool te Melle onlangs heeft gedaan.


Heel veel druppels op een hete plaat kunnen wel helpen


Wat we vooral nodig hebben is een visie hoe we de klimaatdreiging kunnen keren. En die is er helaas momenteel niet. Politici en deskundigen blazen koud en warm. Voor of tegen kerncentrales. Al dan niet elektrische wagens. Keuze voor windmolens wordt belemmerd door verzet van omwonenden. Circulatieplannen en LEZ zones hebben een te beperkte impact en verplaatsen het probleem.

Helaas schuilt nergens in deze maatregelen het juiste antwoord, de ene oplossing brengt het andere probleem mee. Overschakelen op elektrische auto’s zou twee bijkomende kerncentrales vereisen voor ons land. Zolang de opslag van energie uit zonnepanelen niet kan gerealiseerd worden is dit geen volwaardig alternatief.


Veel specialisten op verschillende domeinen, maar...


Een visie voor het keren van de klimaatdreiging dient daarom wetenschappelijk onderbouwd te worden. Veel problemen hebben in het verleden een oplossing gevonden door de wetenschappelijke evolutie. Er zijn veel specialisten op verschillende wetenschappelijke domeinen, maar het ontbreekt aan samenwerking en overzicht.


Als jeugd kunnen jullie....


Als jeugd kunnen jullie onze wetenschappers uitdagen om iets te doen, of zelf wetenschapper worden binnen een materie die hier cruciaal en dringend is.

Als student automechanica heb ik 40 jaar geleden in Gent geëxperimenteerd met waterstof.


Met Intelligent Mobiel hebben wij in januari 2018 een voorontwerp van mobiliteitsbeleid op Vlaams niveau neergelegd, op het kabinet van de Vlaamse overheid.

Het plan is uitgewerkt op basis van sociale netwerktechnologie, wifi en smartphones, die jullie allen dagelijks gebruiken. Zo konden wij door verplaatsingsgedrag te analyseren de infrastructuur en vervoersmiddelen beter afstemmen op de behoefte. Ten einde het autogebruik te beperken en het openbaar vervoer te optimaliseren.


Er moet dringend een strategie van aanpak komen waarbij verschillende domeinen zullen moeten samenwerken om de klimaatdreiging een halt toe te roepen, waaronder:


Voedselproductie, Waterbeheer Energiebevoorrading Infrastructuurwerken en stedenbouw Natuurbeheer Mobiliteit Migratie Communicatie

Door zelf interesse te tonen en jullie te engageren binnen een of meer van deze domeinen, kunnen jullie een steentje bijdragen. Op die manier kan Europa mogelijk evolueren tot een voorbeeldfunctie voor andere continenten.


Lees ook eens dit rapport, zodat jullie op de hoogte zijn van de catastrofale milieupolitiek welke door Europa, met steun van België in de steigers gezet werd. Ook op deze website kunnen jullie meer info vinden en eveneens kennis nemen van getuigenissen.Groeten


Jurgen Gielen


留言


留言功能已關閉。
bottom of page