top of page

16 december 2019

Een van onze lezers, een immobiliën makelaar in Gent, zond ons een kopij door van wat op het eerste gezicht een contract van onbepaalde duur is. Het contract werd doorgezonden door een werknemer van een poetsdienst, als bijlage bij een inlichtingen formulier voor een huurwoning.

Groot was de verbazing van de makelaar toen bleek dat er in het contract een clausule opgenomen is waarin letterlijk staat:

 

" Het contract wordt van rechtswege ontbonden zonder dat het OCMW enige vergoeding dient te betalen, indien de werknemer voldoende arbeidsdagen heeft gepresteerd om het recht op sociale sociale uitkeringen te kunnen openen".

Wij hebben een mail gezonden naar het OCMW en om uitleg verzocht. De mail waarop geen antwoord kwam is onderaan bijgevoegd. 

Er wordt in Gent een politiek uitgerold welke tot systematische verarming en uitsluiting leidt van steeds meer Gentenaars. 

Verdere uitleg is overbodig.

OCMW contract.png

Van: bpg@proximus.be <bpg@proximus.be>
Verzonden: dinsdag 19 november 2019 10:49
Aan: 'ocmwgent@ocmw.gent.' <ocmwgent@ocmw.gent.>
Onderwerp: Arbeidscontracten artikel 60

 

 

Geachte

 

Onderstaand contract werd ons toegezonden door een van onze lezers.

 

Enerzijds staat bovenaan:  Contract van onbepaalde duur. Terwijl uit de opschortende voorwaarde blijkt dat het eigenlijk een contract van bepaalde duur is.

 

Kunnen jullie ons dit uitleggen?

 

De lezer is een makelaar in huurwoningen en actief op de Gentse huurmarkt.

 

Wij stellen vast dat de politiek welke door het Gentse stadsbestuur uitgerold wordt, tot uitsluiting van steeds meer Gentenaars leidt.

 

De belasting op E9C borden voor aannemers en technische dienstverleners zal vanaf januari andermaal tot verhoging van de huurprijzen leiden.  

Met het OBD systeem zou de kostprijs voor kleine interventies gevoelig kunnen zakken. https://www.burgerplatform.gent/de-parkeerkaart-obd-systeem.

 

Dat zou leiden tot een verlaging van de vaste kosten voor dienstverleners, en in eerste instantie de Gentenaars met een laag inkomen ten goede komen.

 

Wij denken dat een verhoging van het OCMW budget met  10 miljoen euro/jaar noodzakelijk is.

 

Hoogachtend

 

Jurgen Gielen

Burgerplatform.Gent

bottom of page