top of page

Roetneerslag Gent centrum

Door gebrek aan beleid branden er in Gent centrum honderden houtkachels.

 

Gent heeft verschillende no-go zones voor mensen met astma en COPD.

 

België is het enige land in Europa welke het Gains-model niet toepast bij de implementering van milieumaatregelen. 

Een LEZ en de houtkachel, broederlijk naast elkaar in Gent. 

Op onderstaande beelden is te zien wat één houtkachel veroorzaakt aan vervuiling. Houtverbranding heeft eveneens een grote invloed op het rendement van fotovoltaïsche panelen. 

De wijze waarop de Gentse milieudienst hinderlijke emissie van houtkachels controleert roept vragen op allerhande. De controle beperkt zich tot het nagaan van het jaartal waarin de schouw gebouwd werd. Is de constructie ouder dan vijf jaar, dan kan er volgens het stadsbestuur niet opgetreden worden vanwege verjaring.

Sedert wanneer is hinderlijke emissie afhankelijk van de verjaringstermijn van een constructie.

Het bouwkundig reglement van de stad Gent laat toe dat een houtkachel uitmond op 4 meter van een raam, tegenover 10 meter voor een dampkap. Dat heeft het stadsbestuur in handen. 

De inhoud kan u controleren op (Deel 3, afdeling 2, blz. 26-27) van het bouwkundig reglement. Wij hebben dit al meerdere malen gemeld aan het Gents stadsbestuur, maar zij weigeren om in te gaan op onze vraag om het reglement aan te passen.

De aanpassing zou het aantal slachtoffers door houtrook gevoelig verminderen, maar wordt om onduidelijke redenen niet doorgevoerd.

bottom of page