top of page
Zoeken

Energiebeleid, tot wat gebrek aan inzicht "Kan leiden"

Gent, 18/09/2018


De 20 elektrische taxi’s die rondrijden in Gent zullen per 24 uur ongeveer 1.800 kWh uit het net halen, het gemiddeld dag verbruik van een gezin met twee kinderen is ongeveer 4,38 kWh, dat is dus het dag equivalent van 410 gezinnen.


In België rijden ongeveer 5 miljoen auto’s rond. Elektrische auto’s hebben een batterij vermogen van 94 tot 64 kW. Als we er daarvan 1 miljoen vervangen door een elektrische exemplaren van gemiddeld 45 kW dan hebben we een potentieel vermogen nodig van 45.000 MW, of 2.43 keer het Belgisch geïnstalleerde vermogen van 2016. (18.522MW). Elektriciteit wordt opgewekt door: Kernenergie 60%, Aardgas 27%, Wind 6.7%, Zon4.2% en water 1.6%.


Er staan in België 7 kerncentrales, die zullen we allemaal moeten vervangen, omdat ze in eerste instantie versleten zijn, en dus onbetrouwbaar.


We kunnen in de Noordzee 25.000 MW installeren d.m.v. 10 MW turbines. Voor de volgende 25.000 MW hebben we 100 miljoen zonnepanelen nodig.


Misschien vatbaar voor discussie maar ver van de waarheid zit ik niet.


Doordat onze elektrische energievoorziening niet op punt staat en de kernenergie centrales tot op de draad versleten zijn, liggen wij met de introductie van elektrische voertuigen op ramkoers met de bevoorradingszekerheid en de veiligheid.


De kosten om in Gent een performant netwerk van laadpalen uit te bouwen wordt zeer voorzichtig op 500 miljoen euro geraamd, Gent heeft een, tot op de draad versleten papier/lood kabelnetwerk.


Toen wij hierover in 2017 contact opnamen met EANDIS was een onderhoud niet mogelijk. Wie een beetje opzoekwerk doet naar de samenstelling van de raad van bestuur van Eandis zal hierover niet verwonderd zijn.

Elia voert momenteel een studie uit in dit verband, mensen die zich geroepen voelen om deze studie door te nemen zijn bij deze uitgenodigd.


Ons inziens moet er dringend ingezet worden op slimme elektriciteitsnetten om pieken in de afname te kunnen afvlakken. In de toekomst zullen zware huishoudelijke verbruikers via slimme netwerken eerst toestemming vragen aan het net, vooraleer ze opstarten.


Congo

Toen ik in 1983 en 84 in Congo (Zaïre) werkte, was ik verplicht om het alternatief van een slim netwerk uit te rollen


Foto: Jurgen Gielen 1983 Tshela Congo

Het ziekenhuis van dewelke ik de elektrische installatie vernieuwde werd gevoed door een kleine elektriciteitscentrale, welke ik overigens ook bouwde.

Een van de probleemstellingen was dat het ziekenhuis personeel, random hun apparatuur inschakelde. Dat had grote gevolgen voor het benodigde motor vermogen.



Voor de grote verbruikers, zoals de autoclaaf en wasmachines werkte ik een tabel uit met dynamische tijdsventers. Het uiteindelijk resultaat was een brandstof besparing van 30%, en een gelijkmatig belast net. Waardoor ook een kleinere motor volstond.


Met de moderne netwerktechnologie kunnen wij dat vandaag gemakkelijk uitrollen, waardoor de vraag beter kan afgestemd worden op het aanbod. Wanneer je dit combineert met variabele tarieven, waarin een beloning verwerkt zit voor de eindverbruiker, dan zal dit een gevoelige vermindering van de netbelasting voor gevolg hebben.


Ter info:


1 liter benzine = 9,7 kWh, 1 m³ aardas is ongeveer 10 kWh. We importeren ongeveer 190 TWh aan aardas per jaar. 1 Terra watt is 1 miljoen megawatt, dat geeft jullie een idee van de energie densiteit die we moeten vervangen door hernieuwbare energie.


We hebben een probleem en we kunnen dat alleen oplossen door naar elkaar te luisteren, onze kennis uit te wisselen en een lange termijn strategie uit te rollen. Met ideologie zullen we er niet geraken.


Jurgen Gielen

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page